BIO-LIFE COSMETICS – kosmetyki do pielęgnacji ciała

Poradnik

Symbol przedstawiający człowieka wrzucającego śmieci do kosza – to znak „dbaj o czystość”.  Wzywa do wyrzucania do kosza opakowań bezpośrednio po wykorzystaniu ich zawartości. „Dbaj o czystość” apeluje o nie zaśmiecanie środowiska naturalnego i tym samym o dbałość o swoje otoczenie. 

Symbol przedstawiający ” HAND MADE ” to znak mówiący, że produkt został wytworzony w sposób ręczny.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt nie do spożycia.

2. Nie stosować u dzieci.

3. Produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci.

4. Unikać kontaktu z oczami. Jeśli produkt dostanie się do oczu, natychmiast wypłukać oczy dużą ilością czystej wody.

5. Unikać kontaktu z oczami. Jeśli produkt dostanie się do oczu, natychmiast wypłukać oczy dużą ilością czystej wody.