Masz pytanie? Zadzwoń: +48 18 542 78 89
Facebook
 

Wybierz kategorię

Prawo odstąpienia 

Jeśli chcesz odstąpić od umowy kupna,  wypełnij i wyślij do nas.

............................................................................................................................................................................................................................

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Adresat: [Nazwa przedsiębiorcy, Konsumenta ] 

adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]

e-mail kontaktowy:  [jeśli jest dostępny]

fax: [jeśli jest dostępny]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

............................................................................................................................................................................................................................

 WAŻNE: Wzór jest  przykładem jak może taki dokument wyglądać i nie ma obowiązku z jego korzystania.

 

Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem www.krynickiespa.pl/Prawo-odstapienia może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów .

Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich),a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in.na formularzu, e-mailem lub pocztą. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.


Kontynuuj Zakupy

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BIO-LIFE COSMTETICS Kraszewskiego 1 33-380 Krynica-Zdrój, w celu otrzymywania informacji handlowych,o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez BIO-LIFE COSMETICS. Wyślij (*) pola obowiązkowe
Copyright © All rights reserved 2019